English Français اردو عربي فارسى پايگاه اطلاع رسانى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى جناتى (مد ظله العالى)                 موقع المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الجناتي(مد ظله العالي)
The official website of Ayatollah Alozma Jannaati
جستجو در اينترنت
 
آثار و تاليفات
  
الفقه المقارن
كتاب الحج
رساله توضيح المسائل
مناسك حج
منابع اجتهاد
ادوار اجتهاد
ادوار فقه
همبستگى اديان و مذاهب
سلسله گفتارها
روش هاى كلى استنباط
فتاواى منتخب
  
طهارت ذاتى همه انسانها
حكم ذبايح اهل كتاب
بلوغ دختران
زن و مقامات اجتماعى
اجتهاد ومرجعيت زنان
مجسمه سازى
بازى با آلات قمار
عروسى ها و مناسبات شادى
هنر و موسيقى
مواد مخدر
آلبوم عكس
ثبت نام در خبرنامه پايگاه

١. پرسش : ناهمگونى دختران در مسأله عادت ماهانه و بلوغ در يك شهر نيز آيا امكان دارد وجود داشته باشد يا خير؟
پاسخ : با بررسى‏هايى كه انجام شده، اين ناهمگونى حتى در يك شهر نيز ديده مى‏شود. در برخى شهرها دخترى كه در جاى خوش آب و هواى شهر زندگى مى‏كند در مقايسه با آنكه در جاى بد آب و هواى شهر زندگى مى‏كند، زودتر دچار عادت ماهانه مى‏شود. بر اين اساس نمى‏توان سن خاصى را به طور مطلق در همه مناطق علامت بلوغ قرار داد، چرا كه در محيطهاى مختلف، عادت ماهانه در برخى دختران در نه سالگى و در برخى ديگر در ده، يازده و دوازده سالگى و يا سنين بيشتر آغاز مى‏گردد.

٢. پرسش : آيا نظر شما در باره بلوغ دختران مبتنى بر قانون تحول اجتهاد با تحول زمان است يا خير؟
پاسخ : در اثبات اين مطلب از قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و شرايط آن استفاده نشده است، بلكه اين مطلب را با دليل ديگرى ثابت نموده‏ايم.

٣. پرسش : آيا در باره نظريه‏اى كه براى بلوغ دختران بيان فرموده‏ايد، مؤيدى هم داريد؟
پاسخ : بله مؤيد اين مدعا رواياتى است كه در اينجا بيان مى‏گردد: . 1 رواياتى هست كه روا نبودن نگاه به زن را مقيد كرده به زمانى كه وى دچار عادت ماهانه مى‏شود؛ . 2 رواياتى كه لزوم پوشش را به زمان حيض مقيد كرده مانند روايتى كه ابوبصير از امام صادق(ع) نقل مى‏كند كه فرمود: «و على الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار» يعنى بر زن روزه گرفتن و پوشيدن سر واجب است، هنگامى كه حيض شود؛ . 3 رواياتى كه در آنها امام فرموده‏اند: «اذا حاضت الجارية لا تصلى الا بخمار» يعنى زن زمانى كه حايض شد بدون پوشش نماز نخواند؛ . 4 رواياتى است كه موضوع تكليف را عادت ماهانه قرار داده است زيرا در آنها از امام نقل شده كه فرمودند: «اذا حاضت الجارية ذهب عنها اليتيم و جرى عليه الحدود التامة» يعنى هنگامى كه جاريه حيض ببيند، يتيمى از وى دور مى‏شود (يعنى بالغ مى‏شود) و تمامى حدود بر او اجرا مى‏گردد.

٤. پرسش : آيا شما در باره اخبارى كه سن خاص را براى بلوغ دختران تعيين مى‏كنند، نقد و اشكال ديگرى داريد؟
پاسخ : در اينجا بايد عرض كنم كه نياز ما به گفته‏هاى گذشته درباره اخبارى كه سن خاص را به خصوص در نه سالگى و غيره معين كرده‏اند، درصورتى است كه از مبناى شيخ مفيد، سيد مرتضى، ابن زهره و ابن‏ادريس در باره اخبار مبنى بر اعتبار تواتر در حجيت آنها اغماض كنيم ونيز از نقد آنها بر اساس اسناد اگرچه تواتر در آنها را شرط ندانيم صرف‏نظر كنيم، وگرنه زمينه بحث ما گسترده‏تر و دستيابى به مقصود آسان‏تر است، زيرا اخبار نه سال علاوه بر ناهماهنگى با آيات، معارض با اخبارى است كه از آن قوى‏ترند.

٥. پرسش : آيا شما تواتر را در اعتبار خبر شرط مى‏دانيد يا خير؟
پاسخ : ما تواتر را در اعتبار خبر همان گونه كه بين فقيهان فرق مختلف به جز حنفيان و برخى از عالمان شيعه معروف است شرط نمى‏دانيم، بلكه خبر واحد را اگر موثق باشد معتبر مى‏دانيم.

٦. پرسش : حضرت عالى براى عمل مشهور در مقام استنباط نقش قائل مى‏باشيد يا خير؟
پاسخ : ما نقش براى آن قائل نمى‏باشيم و لذا عمل مشهور را نيز جابر خبر ضعيف نمى‏دانيم و اعراض آنها را از خبر داراى سند صحيح را موهن آن نمى‏دانيم. من در بيشتر بحث‏هاى خويش عواملى كه باعث پيدايش مشهور در برخى مسائل گرديده را به گونه كامل مورد بررسى قرار داده و دريافته‏ام كه نظريه اول آنكه مشهور است از نظر دليل ناتمام است و نمونه‏هايى در اين باره هست.

٧. پرسش : آيا نقد و اشكال شما بر اخبارى كه سن خاصى را براى بلوغ دختران تعيين كرده‏اند، مبتنى بر عدم تماميت آنها از حيث سند يا دلالت است يا خير؟
پاسخ : از اين حيث نيست بلكه حتى با وجود تماميت سندى و دلالى آنها، نقد و اشكال ما جريان دارد.

٨. پرسش : شما مسأله بلوغ دختران را چگونه بيان مى‏داريد و آيا سن خاصى را در تحقق بلوغ دختران معتبر مى‏دانيد؟
پاسخ : عالمان مذاهب اسلامى و كارشناسان بر اين اعتقادند كه عادت ماهيانه و حمل نشانه بلوغ دختران است و نيز معروف است كه ظاهر شدن موى خشن بر زهار نشانه بلوغ آنهاست، ولى برخى موى زهار را مانند بقيه موهاى بدن دختر دانسته و آن را علامت بلوغ به شمار نياورده‏اند. به هر حال از نگاه اينجانب، بلوغ دختر به سن خاصى مربوط نيست، بلكه حتى نمى‏تواند مربوط باشد، چون بلوغ امرى طبيعى و تكوينى است و تحقق آن منوط به حايض شدن مى‏باشد. اما در موردى كه بر اثر عوارض مزاجى حيض او تأخير مى‏افتد يا اصلا حيض نمى‏بيند، رسيدن به سنى ملاك است كه در آن معمولا دختران فاميل و محلى كه زندگى مى‏كند، حايض مى‏شوند.

٩. پرسش : حضرت عالى زمان پيدايش بلوغ دختران را زمانى مى‏دانيد كه حيض مى‏شوند، مستدعى است براى نظريه خود دليل ارائه فرماييد؟
پاسخ : براى اثبات آن دو دليل را قابل ذكر مى‏دانم: . 1 با بررسى آيات قرآنى مشخص مى‏شود كه سن در آنها مطرح نشده بلكه احتلام و رشد عقلى كه پديده‏اى طبيعى است، در آنها مطرح گرديده و زمان بلوغ را وقتى دانسته‏اند كه انسان به درجه‏اى از رشد جسمى و جنسى برسد كه بتواند صلاح و فساد را درك كند. در نظر ما رسيدن به اين رشد در تحقق معاملات معتبر است و به همين دليل معاملات كسانى كه به حد بلوغ نرسيده‏اند ولى داراى رشد فكرى‏اند صحيح مى‏دانيم، زيرا براى بلوغ سن خاصى معين نشده است. بر همين مبنا در ازدواج دختر اگر به درجه‏اى از رشد رسيده باشد كه بتواند صلاح و فساد خود را تشخيص دهد و گرفتار احساسات نشود، اذن پدر را شرط نمى‏دانيم و اين رأى را در بحث‏هاى فقهى با دلايل روشن ثابت كرده‏ايم. علاوه بر اين به نظر ما رشد نيز علاوه بر بلوغ يكى از شرايط بسيارى از احكام است؛ . 2 در روايات نيز سن خاصى به عنوان امر كلى و عمومى مطرح نشده و اين به دليل اختلاف محيط، عوامل ژنتيكى و فيزيكى و نوع تغذيه است. اين موارد سبب مى‏شود كه دختران در سال‏هاى مختلف بالغ شوند و بدين جهت در روايات براى تحقق بلوغ، سنين مختلف ذكر شده است. پس اختلاف روايات براى سن بلوغ دختر بر اثر اختلاف محيط زندگى آنهاست و به همين دليل نمى‏توان سن خاصى را نشانه بلوغ به گونه كلى و براى همه دختران دانست.

١٠. پرسش : آيا بين رشد جسمى و رشد فكرى ملازمت وجود دارد؟
پاسخ : با توجه به آيات قرآنى بين رشد جسمى و جنسى و رشد فكرى ملازمه نيست و ميان آنها از نسبت‏هاى چهارگانه در علم منطق نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است، زيرا ممكن است شخص هم رشد جسمى و جنسى داشته باشد و هم رشد فكرى و نيز ممكن است داراى رشد جسمى باشد، بدون رشد فكرى و يا بر عكس.

زندگينامه| اجازه اجتهاد| شيوه اجتهادى| شيوه تدريس| آثار وتأليفات| فتاواى منتخب| استفتا ء
استفتائات هفته | مؤسسه اجتهاد |آلبوم عكس | درباره پايگاه | ارتباط با ما